KDU Jämställdhetspolitisk manifest – kvinnojourer, hedersvåld och diskriminering

Det fjärde och sista inlägget om KDU:s Jämställdhetspolitiska manifest är några kortare delar som är helt vrickade och en punktlista som sammanfattar vad de tycker.

Kvinnojourer
KDU vill se mer stöd till de som utsätts för denna typ av våld och ökat skydd för de våldsutsatta. Mot bakgrund av detta ser vi gärna en ökning av anslagen till landets kvinnojourer. Det är också viktigt att kvinnojourerna är just kvinnojourer, och inte plantskolor för radikalfeminismen; som vi har sett exempel på. Regelbunden granskning av verksamheten måste ske.

Kom igen. Jag vet inte ens vad jag ska svara på det här. Allt som får pengar av staten ska såklart granskas men frågeställningarna måste ju handla om hur många kvinnor som får hjälp av de pengar som avsätt och inte huruvida de blir radikalfeminister eller inte.

Hedersvåld
KDU motsätter sig starkt den kultur som motiverar hedersvåld och tvångsäktenskap. Vi anser också att regeringen måste utarbeta en strategi för hur just hedersvåld och tvångsäktenskap kan motverkas samarbete med myndigheter och ideella organisationer. Hos socialtjänsten, polisen och på skolor bör det finnas personal som är utbildad i hur man upptäcker dessa problem, hur det drabbar ungdomar och hur det kan förebyggas. Vår uppfattning är att kvinnlig könsstympning alltid är oacceptabel. Sverige skall i biståndssammanhang verka för att stödja organisationer och rörelser som motverkar könsstympning samt också erbjuda större skydd för de kvinnor i Sverige som riskerar att utsättas för dessa övergrepp.

Såklart är detta tragiskt och helt oacceptabelt men att säga att vi ska göra krafttag kring dessa frågor men inte på hemmaplan med det patriarkala samhälle som byggs av svenska män (och vissa kvinnor) är ju bara att vara självgod svensk och distansera sig från sina egna problem.

Diskriminering
KDU tycker att det är problematiskt med en myndighet som arbetar närmast propagandalikt på det sätt som DO har gjort kring diskrimineringsbegreppet och tolkningen av lagstiftningen. Därför vill vi se att DO avvecklas som myndighet och att diskrimineringsmål istället ska drivas civilrättsligt, på samma sätt som exempelvis brottet förtal hanteras av rättsväsendet.

Att inte erkänna att det pågår diskriminering i den utsträckningen i Sverige så att det behövs en särskild myndighet för det är som att förneka apartheids utberedning.

Det enda delen i manifestet som jag delvis håller med om är resonemanget om kvotering och att man inte kan vara allt för statisk när man kollar på jämställdhetsfrågor. Men, att se från strukturer och samtidigt inte se det för statiskt står inte emot varandra. Avslutningsvis innehåller manifestet KDU:s jämställdhetspolitik i punktformer. Här är dom.

KDU:s jämställdhetspolitik i punkter

 • KDU avvisar den moderna feminismen i sin helhet
 • KDU är för jämställdhet och menar att den mäts i lika möjligheter och inte i lika utfall
 • KDU motsätter sig alla former av kvotering och positiv särbehandling
 • KDU avvisar uppfattningen att män och kvinnors olika beteenden och val enbart skulle vara ett resultat av sociala faktorer
 • KDU vill förändra gällande diskrimineringslagstiftning så att den inte omfattar perifera frågor som olika priser för kvinnor och män hos frisören
 • KDU vill avveckla diskrimineringsombudsmannen (DO)
 • KDU vill minska de riktade bidragen till de genusvetenskapliga institutionerna och avveckla Nationella Sekretariatet för Genusforskning.
 • KDU är skeptiska till genuspedagogik i förskolan och anser att skolpersonal varken ska arbeta för att förstärka eller bekämpa könsstereotyper
 • KDU anser att det ska vara kriminellt att köpa och sälja sexuella tjänster
 • KDU vill öka stödet till landets kvinnojourer
 • KDU vill att personal hos polisen, socialtjänsten och på skolorna ska vara utbildade i hur man upptäcker och hur man kan förebygga hedersvåld och tvångsäktenskap.
 • KDU ser positivt på att kvinnor ges större chans att välja arbetsgivare i och med avregleringar inom exempelvis vården
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s